11-12-07

Een stille dood

Een variant van de Mexicaanse taal Zoque uit de deelstaat Tabasco zal spoedig uitsterven omdat de laatste twee sprekers ervan niet meer met elkaar willen praten. Hoewel ze broers zijn, is er maar weinig hoop. Ze zijn bejaard en blijkbaar koppig genoeg om in hun ruzie te volharden. Zelfs een verzoening zou in feite niet meer betekenen dan uitstel van executie voor de lokale variant van het Zoque.

 

In Mexico lopen nog een twintigtal andere Indiaanse talen op hun laatste benen, omdat alleen kleine en vaak oudere groepen mensen de talen nog kennen. De laatste decennia stierven over heel Latijns-Amerika al tientallen talen een stille dood. Die situatie komt ook voor in andere streken op aarde. Volgens de werelderfgoedorganisatie Unesco haalt zelfs tot veertig procent van de talen in de wereld het einde van deze eeuw niet. Van de naar schatting zes- à zevenduizend talen zijn dat er dus tussen tweeduizend vierhonderd en tweeduizend achthonderd. Ongeveer vijfennegentig procent van de talen wordt gesproken door amper een paar procent van de wereldbevolking in het totaal. Dat zegt genoeg.

 

En met elke taal die verdwijnt, gaat een cultuur verloren. Weliswaar loopt de bloedlijn van de oorspronkelijke taalgebruikers verder, maar de jongere generaties hebben zich aangepast aan aan een nieuwe samenleving. Ze hebben zich een nieuwe taal en een nieuwe cultuur eigengemaakt door verhuizing naar de steden om economische redenen, vanwege het belang van slechts enkele wereldtalen of onder invloed van de westerse beschaving. Zelfs onder druk van overheden. Culturele aanpassingen betekenen niet noodzakelijk een achteruitgang voor de betrokken bevolkingsgroepen, vaak is het tegendeel waar. Zonder aanpassingsvermogen kan er niets nieuws ontstaan. Toch leeft de overtuiging dat hele culturen niet mogen worden weggespoeld door de woeste golven van de geschiedenis. Over de hele wereld bestaan namelijk initiatieven om uitstervende talen op te tekenen of om talen nieuw leven in te blazen, van stemopnamen maken van bejaarden in Mexico tot het Gaelic invoeren als officiële taal in Ierland.

 

Alle doemdenkers ten spijt, met meer dan twintig miljoen sprekers ziet de toekomst van het Nederlands er voorlopig nog goed uit. Hoe het Nederlands op de korte termijn zal evolueren, dat is nu de vraag.

01:42 Gepost door Student in DB week1 | Permalink | Commentaren (1) | Tags: robby swiggers |  Facebook |