03-01-08

Tienen

Vroeger was alles beter, ook in Tienen. Twee millenia geleden wierp men nog drie grafheuvels op om één of andere gestorven Romeinse burger onder weg te steken. En in de 15e eeuw werd de stad nog witgeklad met kalk om zich tegen de moordende zwarte pest te beschermen! Waar is de tijd van Willem van Oranje, die maar liefst twee pogingen nodig had om de stad te veroveren? In 1763 kwam de jonge Wolfgang Amadeus Mozart  met zijn vader nog de nacht doorbrengen in hotel De Tinnen Schotel op de Grote Markt. Datzelfde hotel waarin 1815 de Pruisische veldmaarschalk Blücher en Wellington het nakende Waterloo van Napoleon Bonaparte bekokstoofden. Diezelfde Napoleon die tijdens een bezoek aan Tienen de bewoners een nieuw stadsschild schonk. De fiere Raffinerie Tirlemontoise bezorgde de helft van zijn inwoners werk, en haar bazen droegen de burgemeestersjerp. Dat waren nog eens tijden!

Vandaag zijn de Romeinse tumuli met struikgewas en bomen overwoekerd, weggemoffeld achter een tankstation en een tweedehands autozaak. Het hotel dat eens beroemde historische figuren van een bed en een maaltijd voorzag, huisvest nu krakend en toeterend de Tiense Muziekacademie. De blanke stede is grijs geworden, de pest is verjaagd, maar de verveling en de middelmaat houden zijn bewoners in een verdovende wurggreep. Heel af en toe, drie rockdagen per jaar, wordt de goegemeente nog eens in het kruis wakker geschopt. Zoals die zomeravond toen Iggy Pop de in Brabantse gotiek opgetrokken Onze lieve Vrouwekerk “Hello Jezus Fucking Christ” toewierp. De lust for life is gone. De in slechtzittend pak voortschuifelende Tienenaar ondergaat zijn bestaan, kankerend en klagend, spuwend op het reeds halfgedolven graf van de eens zo machtige en nu amechtig witte stoom uitbrakende suikerfabriek. I went to Sugartown, I shook the sugar down, wist Dylan ons te melden. We hebben hem niet zien passeren, maar het laat geen twijfel over welke stad hij het had! Welkom in Tienen, je moet het minstens één keer in je leven hebben meegemaakt!

PD

22:17 Gepost door Student in Mijn gemeente | Permalink | Commentaren (3) | Tags: peter desmet |  Facebook |

17-12-07

Journalistiek verzacht de zeden!

Enkele weken geleden vond er een merkwaardig incident plaats tijdens de avondlijke nieuwsuitzending "Jurnal TVR" op de gelijknamige Roemeense nationale omroep.
TVR journalist Marius Zamfir merkte tot zijn ongenoegen op dat zijn redacteur Radu Gafta een aantal dingen had weggelaten uit een door Zamfir geschreven tekst. Het nieuwsitem handelde over de grootste Kerstboom van Europa die weldra op Piata Unirii in Boekarest zou te zien zijn. De redacteur had de vermelding dat de boom aan de hoofdstad geschonken werd door de Millenium bank uit het stukje geweerd.

De initiële woordenwisseling hierover ontaarde snel in een ordinaire scheldpartij waarin Gafta aangaf dat hij persoonlijk de naam van de bank had geschrapt om niet de indruk te wekken dat het hier ging om verdoken publiciteit voor de desbetreffende financiële instelling. Het conflict escaleerde nadat Zamfir Gafta een idioot had genoemd , en Gafta op zijn beurt Zamfir ervan beschuldigde steekpenningen te aanvaarden, en dat zijn artikel hiervan het bewijs was. Zamfir was nu zo over zijn kookpunt heen dat hij besloot om live en in prime time Gafta een paar rake klappen te verkopen, met een welgemikte kopstoot als kers op de taart.

Hoofdredacteur Rodica Culcer liet in een verklaring weten dat dit vertoon op de publieke televisie onacceptabel was, en dat het gebruik van geweld niet de manier was om redactionele beslissingen "aan te vechten". Radu Gafta liet zich medisch onderzoeken, en eiste disciplinaire maatregelen tegen zijn collega Zamfir. Deze laatste had ondertussen spijt van zijn gedrag, en wist te vertellen dat hij een zachtaardig karakter bezat en helemaal niet gewelddadig was. Hij wou enkel protesteren tegen elke vorm van censuur.

De disciplinaire onderzoekscommissie van TVR sanctioneerde ondertussen Marius Zamfir tot een loonsverlies van 10 % gedurende 3 maanden. De verbale provocaties van Gafta die mee aanleiding gaven voor de knokpartij werden als verzachtende omstandigheden aanvaard.

Of dit een nieuwe vorm van journalistiek entertainment wordt die ook in onze contreien navolging zal vinden is nog af te wachten. Het amusementsgehalte van het journaal zou er in ieder geval met rasse schreden op vooruit gaan.

De Vadder vs Bracke: place your bets!

 Peter Desmet

Gepost op http://mediawatchromania.blogspot.com/

11:34 Gepost door Student in DB week1 | Permalink | Commentaren (0) | Tags: peter desmet |  Facebook |

29-10-07

Moet een journalist bloggen?

Wereldwijd zien er 175.000 blogs per dag het levenslicht. Dat dit geen marginaal fenomeen meer is, is een vaststaand feit. Een zichzelf respecterend journalist kan zich niet permitteren dit te negeren, integendeel. Sommige blogs die zich vooral concentreren op het in real-time lanceren van nieuwsberichten, kunnen een reële bedreiging vormen voor de beroepsjournalist. Het is daardoor belangrijk dat een goede journalist aanwezig is op het internet. Dit gebeurt reeds in veel gevallen op de website van de krant of het weekblad waarvoor hij schrijft, en waar hij blogsgewijs zijn ei kwijtkan. Hierdoor zorgt de journalist ervoor dat de kwaliteit van zijn blog gegarandeerd is, en dat alle feiten double-checked zijn. Dit is spijtig genoeg niet altijd het geval op blogs van verdienstelijke liefhebbers. Hier is geen redactionele controle op, en loopt men het risico dat er berichten worden overgenomen waarvan de herkomst van twijfelachtig allooi is. Op die manier kunnen geruchten nieuwsfeiten worden en een eigen leven gaan leiden. Een goede blog die up to date is, is belangrijk om de journalist alert te houden. Het gebeurt meer en meer dat de mening van een invloedrijke blogger gevraagd wordt, daar waar men vroeger bij een journalist ging aankloppen. De grens tussen professionele journalistiek om den brode, en de onafhankelijke vrijwillige blogger kan hierdoor vervagen. Een journalist die voor een bepaald medium werkt heeft tevens de beperking dat de publicaties op zijn persoonlijke blog niet mogen indruisen tegen de belangen of regels van zijn werkgever (cfr. Bracke – VRT). Het blijft voorlopig nog een feit dat het internet, en blogs in het bijzonder een hogere drempel hebben, en hierdoor niet het bereik hebben wat een regulier journalist wel heeft via de traditionele media. Bloggers kunnen wel een voortrekkersrol gaan spelen wat inventiviteit betreft, en hun spontaniteit kan inspirerend werken voor de traditionele journalist. Daarom is het van het hoogste belang dat de journalist deze de trein niet mist, en dient hij zich te onderscheiden in kwaliteit.

Peter Desmet

14:38 Gepost door Student in To blog or not to blog? | Permalink | Commentaren (1) | Tags: peter desmet |  Facebook |