08-12-07

De boot gemist

De federale overheid overweegt “ernstig” om twee gevangenisboten aan te kopen. De Nederlandse detentiepontons, ‘Reno’ en ‘Bibby Stockholm’, gaan binnenkort onder de hamer.  De oranje-blauwe meerderheid had in september reeds een deelakkoord bereikt om een 1500-tal nieuwe cellen bij te creëren om het nijpend  tekort aan gevangeniscellen op te lossen. Omdat de haven, na meer dan zes maanden ronddobberen op woelige politieke wateren, nog steeds niet in zicht is, is er een nieuwe kapitein aangesteld in de persoon van Guy Verhofstadt. Deze deelde maandag mee dat er nood is aan extra bevoegdheden voor de regering van lopende zaken om enkele structurele maatregelen te kunnen doorvoeren. Daarbij  noemde  hij het probleem van de gevangeniscapaciteit  één van de meest dwingende.  Hij vroeg hiervoor dan ook de steun van alle andere politieke partijen. Met uitzondering van Lijst De Decker, kreeg de premier die steun. Maar laat het nu net Jean-Marie De Decker zijn die op de proppen komt met het voorstel om  gevangenisboten (ook ‘bajesboten’ genoemd) aan te schaffen.  Nederland, wereldwijd geroemd om hun immens vooruitstrevende en ingenieuze waterprojecten, moet gedacht hebben: als de zeespiegel dan toch maar blijft stijgen en meer en meer land dreigt in te palmen, laat ons dan ook alvast gevangenissen op het water zetten. Sinds begin 2004 kon je dan ook twee van hun drie bajesboten vinden in de Rotterdamse Merwehaven. Deze boten werden gebruikt om illegalen te herbergen onder het motto: ontsnappen wordt moeilijk, als je nooit hebt leren zwemmen. Eind maart 2006 ontstond er enige commotie over de miserabele situatie van mensen zonder papieren op de Rotterdamse bajesboten. Daarop stelde  minister van Justitie Donner een onderzoek in. Uit het inspectierapport trok men het paradoxale besluit dat er van alles misliep, maar dat er geen structurele misstanden waren. Sinds wanneer worden gebrekkige brandveiligheid ( de gangen van de boten zitten vol goedkope pvc-kabels, die bij brand dodelijke rook produceren), gebrek aan ruimte ( 23 van de 24 uren zitten de gevangenen noodgedwongen met 4 à 6 personen in hun cel) en het gemak waarmee men uit zulke gevangenissen weet te  ontsnappen (15 individuen op een half jaar tijd), niet tot structurele misstanden gerekend.  Nu doet Nederland zijn drijvende gevangenissen dus van de hand en is België,naast onder meer Groot-Brittannië, kandidaat-overnemer. Benieuwd wat onze federale regering, indien men ze weet te (her)vormen vooraleer de boten helemaal zijn doorgeroest, hiermee van plan is en hoe ze de misstanden die in Nederland voorkwamen, gaat voorkomen. Laat het ons even ridiculiseren. Een boot vol gevangenen die af-brandt ergens in het midden van de Antwerpse haven is dat eigenlijk een probleem? Misschien is dat wel een deel van de oplossing voor de overbevolking in de gevangenissen. Over de wet Le Jeune hoeft er voor die gedetineerden ook niet langer gediscussieerd te worden. En het gebrek aan ruimte en comfort? “De Antwerpse gevangenissen zijn nu eenmaal geen driesterrenhotels”, meent De Decker, “en een gevangenisboot dus evenmin”. Dat een bajesboot überhaupt  geen cruiseboot is, waar Nicole en Hugo voor de nodige verstrooiing zorgen, daar heb ik, en die gevangenen wellicht ook, geen bezwaar tegen. Maar als referentie de Antwerpse gevangenissen nemen en ervan uitgaan dat dit de standaard is, gaat te ver. En heeft België, wat de vele ontsnappingen betreft, niet net de (stoom)boot gemist? Indien er een regering was geweest, hadden de Zwarte Pieten alle Ben Allals van deze wereld in de zak kunnen steken en mee naar Spanje of hun land van herkomst kunnen uitwijzen. (Moet men wel even nagaan dat het niet over een vliegdekschip gaat. Dat maakt het voor de helikopter wel heel gemakkelijk om te landen.) Nu moet men echter weer een jaar wachten voor de Sint terug in het land is. Al komt hij volgend jaar misschien weer wat vroeger.  Neen, meneer De Decker, ik zou het niet doen. Laat de Britten die bajesboten maar kopen, dan kunnen ze hun gevangenen net als in de 16de eeuw verschepen naar een volgens hen woest en onbewoonbaar eiland. Australië komt dan misschien niet meer in aanmerking, maar er is nog altijd Antarctica.  

Het is niet constructief een land in crisis neer te halen. Al maken de huidige politici en vooral dan mensen als meneer De Decker, het in dit wildseizoen makkelijk om op te schieten.  Ik hoop uit de grond van mijn hart dat er zo snel mogelijk een Belgische regering komt die solidariteit en begrip hoog in het vaandel zullen dragen. Zo kan men de problemen daadwerkelijk oplossen in plaats van allerlei halfslachtige maatregelen te nemen.

(Kevin Van Linden)   
  

18:32 Gepost door Student in DB week1 | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kevin van linden |  Facebook |