25-09-08

Roeland Byl: Een portret

Roeland Byl (1969) is sinds 1 juli 2007 eindredacteur bij het weekblad “Trends”. Door meer te focussen op de mensen achter het verhaal en niet enkel de naakte cijfers te belichten wil hij de artikels relevanter en herkenbaarder maken. “De bedrijfsleider die het betreurd dat zijn kinderen nu vechten voor het bedrijf. Dat wil ik zien.”

Die aandacht voor het brede verhaal kenmerkt een man die – voor zijn andere passie: koken – uren achter het fornuis kan staan om een fond te trekken. Als het maar een betere saus oplevert.

 

Na zijn studies Germaanse aan de Universiteit Gent en literatuurwetenschappen aan de Freie Universität Berlin is hij eerder toevallig in de journalistiek geraakt. Een gesprek op café met een journalist van het nieuwsblad zou het begin betekenen van zijn carrière als freelance literair verslaggever. Toen hij echter merkte dat het een opdracht werd om boeken te lezen, zocht hij naar een andere uitdaging. Die vond hij in de economische berichtgeving. Een onbekende, maar boeiende wereld ging voor hem open.

 

Hij begon zich in te werken in de wereld van de economie, farmacie, media, sociale zaken en biotechnologie. Zo schreef hij onder meer een ophefmakend artikel over de groeiproblemen van Omega Pharma op een moment dat alle andere media het bedrijf de hemel in prezen. De aandelen van Omega Pharma daalden abrupt 30% in waarde, en Marc Coucke en KBC eisen zijn vel. Op de redactie was hij eensklaps een beroemd man en het had het einde van zijn carrière kunnen betekenen. Maar hij kreeg gelijk.  Ook een artikel over bijvoorbeeld Xeicon, een bedrijf gespecialiseerd in digitale print media, miste haar impact niet. Het bedrijf balanceerde op de rand van het faillissement, maar vond, mede dankzij de aandacht die het gekregen had door Roeland Byl, toch een Belgische overnemer.

 

Maar vooral het sociale aspect van de economie sprak Roeland aan. Wat is de impact op de mensen? Zo was hij dan ook de eerste om een probleem in de lagere middenklassen aan te kaarten. Omdat zij heel wat premies en staatssteun mislopen zijn zij vaak slechter af dan mensen uit een lagere inkomenscategorie. Zijn artikel “De aanslag op de middenklasse” – Trends 20 april 2006 – werd ondertussen al genomineerd voor de Citibank Prijs voor Journalistiek Talent.

 

Ook schreef hij al een boek met drie Trends collega’s. “Red de welvaartsstaat!” komt uit op het hoogtepunt van de manifestaties naar aanleiding van het generatiepact. Ze praten met vertegenwoordigers van de politieke en de socio-economische wereld. De kernvraag is duidelijk. Kunnen we onze welvaartsstaat behouden?

 

Nu heeft hij als eindredacteur een coördinerende rol, en tracht die aandacht voor de mensen achter het verhaal over te dragen op de redactie. Maar dat wil niet zeggen dat we het laatste gehad hebben van de pen van Roeland Byl. Hij spreekt weinig over zijn volgende projecten, maar kan moeilijk de geestdrift verstoppen waarmee hij zegt: “ik zal zeker nog wel iets schrijven”.

11:07 Gepost door Student in Portret | Permalink | Commentaren (0) | Tags: jelmen haaze |  Facebook |

29-04-08

Jelmen Haaze, de oplossing voor het Midden-Oosten?

In een Brussels bruin café bestelt hij nog een Orval, terwijl hij met oprechte glans in de ogen en jeugdig enthousiasme doorvertelt over zijn buitenlandse exploten. Het is soms zeer moeilijk om Jelmen Haaze te onderbreken. Hij lijkt soms een niet te stoppen sneltrein wanneer hij het heeft over de organisatie die hij heeft opgericht en die hem zo na aan het hart ligt. Een portret: 

Haaze werd in 1979 geboren in Gent en woont er sinds zijn prilste jeugd. Tijdens die vroege jaren tachtig gingen de gesprekken aan de keukentafel ten huize Haaze niet over koetjes en kalfjes, maar eerder over economie en sociaal overleg. Vader en moeder waren actief in de lokale politiek en kleine Jelmen kreeg de gedrevenheid van zijn ouders wellicht letterlijk met de paplepel ingegoten.
 

Na zijn studies Fysica en een opleiding internationale organisaties en globalisering volgde hij zijn vaders’ voetsporen en ging hij aan de slag bij de liberale vakbond. Daar kreeg hij in 2002 de mogelijkheid om in Israël een seminarie “Globalisation and international labor organisations” bij te wonen. Ondanks de moeilijke periode (maart 2002 was een woelige fase uit de Tweede Intifada) zaten er in de opleidingsruimte ook Israëlische Palestijnen en waren de andere deelnemers zeer uiteenlopende persoonlijkheden, zowel op het vlak van achtergrond, religie als overtuiging, en dat boeide Jelmen enorm. Deze mensen hadden ook één ding gemeen: ze waren er allen van overtuigd dat – ondanks alle verschillen – mensen op een vredelievende manier met elkaar zouden moeten kunnen communiceren en samenleven. Dat gegeven bracht hem op het idee om projecten rondom coëxistentie op te starten. En waarom niet starten waar hij zich op dat moment bevond, namelijk in het grensgebied tussen Israël en Palestina.
 

Met op de achtergrond het geluid van knallende raketten, werden er plannen gesmeed en contacten gelegd met de burgemeester van Gaza, de Israëlische en Palestijnse vakbond en andere min of meer invloedrijke figuren uit beide kampen. Om de projecten te institutionaliseren en een duurzame samenwerking te garanderen, werd de NGO Medacore opgericht, onder de vorm van een internationale vzw. De meest belangrijke pijler is de neutraliteit: er wordt geen partij gekozen en de dialoog moet open blijven.
 

Jelmen Haaze is een bezig baasje, en terwijl hij statuten schrijft voor zijn vzw, werkingsfondsen tracht te verwerven en strijdt voor solidariteit, is hij begonnen aan een extra opleiding journalistiek omdat hij geïnteresseerd is in de verschillende methodes om boodschappen wereldkundig te maken en de manier waarop een verhaal kan en mag verteld worden.We horen dus ongetwijfeld nog van hem. (SN)

13:43 Gepost door Student in Portret | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sandra noben |  Facebook |

17-04-08

Roeland Byl: een portret.

Roeland Byl (39) is sinds juli eindredacteur bij Trends. Hij heeft meteen een leidraad voor zijn redacteurs: "Ik zie te vaak een obsessie voor feiten. Ik wil meer aandacht voor het bredere verhaal: de bedrijfsleider die teleurgesteld is omdat zijn kinderen vechten om zijn bedrijf, dat wil ik lezen."

Byl werkt al 13 jaar als journalist, de laatste 10 jaar daarvan in dienst van Trends. Vorig jaar nog werd hij genomineerd voor de Citigroup Prijs voor Journalistiek Talent. Byl studeerde Germanistiek aan de UGent en Literatuurwetenschap aan de Freie Universität Berlin. Na een toevallige ontmoeting met een journalist, begint hij te schrijven voor de literaire pagina's van Het Nieuwsblad en De Standaard. Hij volgt een bijkomende opleiding Journalistiek aan het VLEKHO. "Maar het vak leer je uiteindelijk in de praktijk, die opleiding heeft mij weinig bijgebracht." Aanvankelijk heeft hij nog bijbaantjes, als studiemeester, als verkoper-per-telefoon,... Al snel stapt hij over op economische verslaggeving voor Trends. "Ik wou nog wel eens een boek lezen voor mijn plezier,"verklaart hij deze carrière-wissel. "En de economische wereld was voor mij een onbekend en fascinerend domein."

Hij specialiseert zich in sectoren als farmacie, chemie, media, sociale zaken, gezondheidszorg en biotechnologie. Na een kritisch artikel van zijn hand over Omega Pharma, kelderen de aandelen met 30%. Marc Coucke en KBC struikelen over elkaar om zijn vel te eisen, maar hij overleeft de storm. "Op zo'n moment is de morele steun van een drietal vrienden-sinds-jaren van onschatbare waarde." Zo zijn er wel meer artikelen waar Byl met tevredenheid aan terugdenkt. Zo is er het stuk rond Xeikon : het bedrijf stond te koop, een faillissement was nakend. In zijn artikel analyseert hij het verrottingsproces van het bedrijf en brengt de kandidaat-kopers in kaart. "Dit stuk gaf mij vooral voldoening omdat het zeer moeilijk tot stand kwam, de betrokkenen waren moeilijk tot praten te overhalen. Als het toch lukt, en het stuk mist dan ook nog zijn impact niet, voelt dat aan als een overwinning." Het bedrijf zal uiteindelijk in Belgische handen vallen. Of zijn artikel over de welvaartsval, over de lagere middenklasse die net alle premies misloopt en daardoor slechter af is dan bepaalde armere groepen. Dit fenomeen was voordien nauwelijks bekend. In 2005 publiceert hij met 3 Trends-collega's het boek "Red de welvaartsstaat", over de (on)betaalbaarheid van het Belgische socialezekerheidsstelsel. Hoge werkloosheid, vergrijzing, medische overconsumptie vormen evenzovele bedreigingen voor dit stelsel. Het boek analyseert en suggereert oplossingen: hogere activiteitsgraad, lagere lasten, zuiniger beleid.

Byl droomt ervan ooit in de voetsporen te treden van zijn favoriete auteur, Max Frisch, en een roman te publiceren. Hij houdt ook van koken. Momenteel heeft de Franse keuken zijn voorkeur. Gerechten die veel tijd vragen, heerlijk vindt hij het. (TA)

14:44 Gepost door Student in Portret | Permalink | Commentaren (0) | Tags: timothy anthonis |  Facebook |

26-03-08

Portret

Nieuwe Trends?

Roeland Byl werkt als eindredacteur bij Trends. In Trends wil hij minder over feiten lezen en meer over de mensen achter de feiten.                                                                 Tien jaar geleden geraakt deze Antwerpenaar, met hetzelfde kapsel en baard als een andere - bij dEUS rockende - Antwerpenaar, aan de praat met een toenmalige journalist van Trends en besluit om zich in de economische verslaggeving te storten. Hij schrijft over chemie, biotechnologie, gezondheid, de farmaceutische sector en is nog steeds trots op een artikel, uit 2001, over het verrottingsproces bij Xeikon. Mede door de ruchtbaarheid van zijn artikel vindt het bedrijf, dat op de rand van het faillissement staat, toch nog een wakkergeschudde Belgische overnemer.

Maar zoals het leven van een artiest, gaat het leven van een weekbladjournalist ook niet altijd over rozen. Hij weet Wouter Vandenhaute te strikken voor een exclusief interview als deze “Bonanza” op de markt brengt. De topman bij Woestijnvis blijkt echter helemaal niet tevreden met de sfeer van het gepubliceerde artikel. Nadat Roeland Byl een artikel schrijft over Omega Pharma en de keerzijde van het beurssucces, daalt de beurswaarde van de aandelen van Omega Pharma sterk. Dit wordt niet in dank afgenomen. De journalist komt onder vuur te liggen en wordt bedreigd. Hij vindt steun bij enkele goede vrienden. 

 In 2005 schrijft hij het boek “Red de Welvaartstaat”, over de evolutie die de Belgische welvaartstaat zal moeten ondergaan wil ze blijven bestaan. Twee jaar later is Roeland Byl genomineerd voor de Citibank Journalist Award en wordt hij eindredacteur bij Trends. Hij wil meer dan alleen maar cijfers zien verschijnen in Trends. “Mensen laten een artikel leven. Feiten zijn belangrijk, maar bij Trends is er een traditie om de cijfers en de feiten overdreven te benadrukken. Je krijgt te vaak stukken die interessant zijn voor een klein deelpubliek, terwijl het verhaal dat interessant is voor de rest van de lezers verdrinkt in die details.” Feiten kunnen dan ook selectiever gebruikt worden in een verhaal. De eindredacteur van Trends schrijft zelf niet meer, maar het is weinig waarschijnlijk dat we van deze journalist, die in een vroeger leven literatuur ging studeren in Berlijn, niets meer zullen lezen. Isabel Hoornaert.

19:37 Gepost door Student in Portret | Permalink | Commentaren (0) | Tags: isabel hoornaert |  Facebook |

25-03-08

Een portret

Roeland Byl kwam op de valreep nog in de sixties op de wereld. In 1969, een boeiend jaar waarin de hippies van Woodstock de boodschap van vrede en vrije liefde predikten. Het jaar ook waarin voor het eerst een mens een maanwandeling maakte, Eddy Merckx de Tour de France won en Abbey Road van The Beatles wekenlang op de eerste plaats in de hitparade stond. De film ‘Easyrider’ uit datzelfde jaar toonde de ultieme zoektocht naar vrijheid – sans toit, ni loi - in het verlengde van ‘On the road’ van Kerouac. Of deze vernieuwende, maatschappelijke stromingen ook leefden in het toen vrij brave, katholieke Vlaanderen is nog maar de vraag.

Roeland Byl groeide op in de seventies, een periode waar het besef groeide dat de sky niet langer de limit was. De ongebreidelde economische ontwikkeling leek in het gedrang te komen. Het was de tijd van de oliecrisissen, de autoloze zondagen, de ‘no future generation’. Byl was een kind van de koude oorlog, een periode met een eenvoudig bipolair wereldbeeld van een communistisch tegen een kapitalistisch blok. De grimmige wapenwedloop en de kernbomdreiging boezemden kinderen in die tijd serieus angst in. Anderzijds was het voor een kind ook een spannende tijd met allerlei nieuwigheden zoals de kleurentelevisie en de eerste Atari en andere spelcomputers.

Roeland Byl beleefde zijn adolescentie in de jaren ’80. Een periode waar subculturen zoals hardrock, punk, new wave en rockabilly veel aanhang vonden bij de jeugd. Byl was twintig toen de muur van Berlijn viel en het communistische systeem ineenstortte. Begin jaren ’90 begon Byl Germaanse filologie aan de bruisende Universiteit van Gent te studeren. Daarna trok hij naar Berlijn om er zich aan de universiteit in de literatuurwetenschappen te verdiepen. Een boeiender plek dan Berlijn waar toen de hereniging van de twee Duitslanden aan de gang was, is moeilijk denkbaar.

Na een opleiding journalistiek aan de VLEKHO in Brussel lonkte voor Roeland Byl een bestaan als journalist. Een toevallige ontmoeting, tussen pot en pint, opende voor hem de deur naar de literatuursectie van Het Nieuwsblad. Als freelancer schreef Roeland Byl een hele tijd voor verschillende opdrachtgevers, en niet louter over literatuur. Bij de creatie van een economisch katern bij de Standaard sloeg Byl een nieuwe weg in. Hij legde zich voortaan toe op economische berichtgeving en kon de literatuur weer louter voor zijn plezier en in zijn vrije tijd opvolgen. Toen het magazine Trends hem in 1998 een vaste baan als journalist aanbood, ging Byl daar graag op in. Ondertussen is hij opgeklommen tot de functie van eindredacteur.

Roeland Byl liet zich opmerken met enkele spraakmakende stukken onderzoeksjournalistiek die heel wat stof deden opwaaien. Hij berichtte als eerste over de nakende lancering van het tijdschrift Bonanza, dat de tegenhanger van Humo zou worden. Terwijl de economische pers het Belgische bedrijf Omega Pharma de hemel in prees, plaatste hij vraagtekens bij de groei van Omega Pharma. Zijn artikel had een nefaste invloed op de beurskoers van het bedrijf. Verder heeft zijn berichtgeving over het bedrijf Xeikon er mee voor gezorgd dat het bedrijf bij de overname wel in Belgische handen bleef. Recenter bracht hij de inhoud van het contract tussen Woestijnvis en de openbare omroep aan het licht. Samen met drie collega’s van Trends schreef Roeland Byl het boek ‘Red de Welvaartstaat’. Hierin zoeken de vier journalisten naar oplossingen om de welvaartstaat betaalbaar te houden.

In 2007 werd Roeland Byl genomineerd voor de Prijs voor Journalistiek Talent door de Citigroup met een stuk over de welvaartsval. Hij berekende dat de middenklasse in ons systeem vaak minder goed af is dan de lagere sociale klasse, omdat zij heel veel premies en staatssteun misloopt. Aldus kreeg Byl ook internationale erkenning voor zijn journalistieke werk.

Annick De Beule

13:09 Gepost door Student in Portret | Permalink | Commentaren (0) | Tags: annick de beule |  Facebook |

21-03-08

Trends eindredacteur Roeland Byl wil meer verhalen

Roeland Byl is sinds 1 juli 2007 de nieuwe eindredacteur bij Trends magazine. De minzame bijna veertiger begon tien jaar geleden voor Trends te schrijven na een freelance carrière bij het Nieuwsblad en de Standaard. Daar schreef hij aanvankelijk boekbesprekingen, maar gaandeweg geraakte hij steeds meer aan de slag als verslaggever van het economische nieuws. Over die carrièrewending is hij niet echt rouwig, ook al heeft hij een diploma Germaanse talen van de Universiteit van Gent en literatuurwetenschappen van de Freie Universität Berlin op zak. De literatuur houdt hij voortaan voor  zijn vrije tijd, waar hij nu meer genoegen aan beleeft. De uren op de redactie besteedt hij liever aan thema's waarin hij kan woelen.

Economie is zo'n thema. Bij Trends specialiseerde hij zich in economie, farmacie, media, sociale zaken en biotechnologie. Het is ook in die branche dat hij zijn beste werk leverde. Een aantal van zijn artikels heeft zelfs een duidelijke impact op de financiële en economische wereld gehad.

Vorig jaar nog werd hij genomineerd voor de prijs voor journalistiek talent van Citybank voor zijn baanbrekend werk over de welvaartsval voor de middenklasse. In zijn artikel De aanslag op de middenklasse, Trends 20 april 2006, bestudeert hij de groep van de middelbare inkomens en komt tot de vaststelling dat die minder koopkracht overhoudt dan de armere klasse omdat ze geen aanspraak maakt op allerhande subsidies en sociale kortingen. De middenklassers zijn niet arm genoeg om van de vangnetten voor lagere inkomens te genieten. Paradoxaal genoeg,  houden die hardwerkende Vlamingen minder beschikbaar inkomen over dan de mensen met een vervangingsinkomen, terwijl ze harder werken en meer verdienen.

Een ander artikel Xeikon zoekt nog steeds naar geld , Trends 2001, had genoeg impact om de vooruitzichten op overname van de firma Xeikon grondig te beïnvloeden.  Roeland  Byl analyseerde de financiële situatie van Xeikon, het bedrijf dat gespecialiseerd is in digitaal drukwerk, dat toen te koop stond, maar kwam tot de conclusie dat de firma nagenoeg failliet was. Met zijn verhaal waarin hij het verrottingsproces uit de doeken deed, zorgde hij voor grote ophef. Uiteindelijk werd Xeikon door een Belgische firma overgenomen.

Roeland Byl is er echter de man niet naar om de meest omstreden  journalist van de economische sector te worden, maar als hij op narigheid botst dan zal hij die ook bovenhalen. Dat deed hij ook toen hij over de groei van Omega Pharma in november 2000  schreef en waarschuwde voor de gevaren van de opwaartse spiraal waarin het bedrijf zat.  Het resultaat was dat het aandeel van de firma, die gespecialiseerd is in voorschriftvrije geneesmiddelen, 30% van zijn waarde verloor. De bankspecialisten reageerden furieus. KBC noemde hem zowaar een grote dommerik.  Ook op de eigen redactie lag hij zwaar onder vuur. Marc Coucke, de toenmalige hoofdaandeelhouder van Omega Pharma die zopas terugkeerde, noemde hem aanvankelijk een pretentieuze zot, maar de gebeurtenissen daarna hebben hem gelijk gegeven. Dit jaar verloor Omega Pharma zelfs tot 46% van zijn waarde.

Zoals hij zelf aangeeft, is het hem vooral te doen om het sociale aspect van de economie. Vanuit dat gezichtspunt schreef hij samen met drie andere Trends redacteurs het boek Red de welvaartstaat!  In een pragmatische analyse geven de auteurs de knelpunten weer die de welvaartstaat bedreigen en stellen remedies voor om ze gezond te houden. De conclusie is dat om de vergrjjzing te kunnen betalen, er vooral meer werk moet komen, in de eerste plaats voor de jongeren en de vijftigplussers. 

Ook in zijn nieuwe functie als eindredacteur wil Roeland Byl het menselijke aspect benadrukken. ‘Feiten en cijfers', vindt hij, ‘zijn nu eenmaal niet zo leesbaar. Wat de lezers interesseert zijn de verhalen achter de cijfers en de feiten.' Het menselijke aspect moet dus in de economische verslaggeving meer aan bod komen. Ook Trends brengt dus weldra de feiten en cijfers met een menselijker gelaat.

14:32 Gepost door Student in Portret | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sarah delafortrie |  Facebook |