21-03-08

Trends eindredacteur Roeland Byl wil meer verhalen

Roeland Byl is sinds 1 juli 2007 de nieuwe eindredacteur bij Trends magazine. De minzame bijna veertiger begon tien jaar geleden voor Trends te schrijven na een freelance carrière bij het Nieuwsblad en de Standaard. Daar schreef hij aanvankelijk boekbesprekingen, maar gaandeweg geraakte hij steeds meer aan de slag als verslaggever van het economische nieuws. Over die carrièrewending is hij niet echt rouwig, ook al heeft hij een diploma Germaanse talen van de Universiteit van Gent en literatuurwetenschappen van de Freie Universität Berlin op zak. De literatuur houdt hij voortaan voor  zijn vrije tijd, waar hij nu meer genoegen aan beleeft. De uren op de redactie besteedt hij liever aan thema's waarin hij kan woelen.

Economie is zo'n thema. Bij Trends specialiseerde hij zich in economie, farmacie, media, sociale zaken en biotechnologie. Het is ook in die branche dat hij zijn beste werk leverde. Een aantal van zijn artikels heeft zelfs een duidelijke impact op de financiële en economische wereld gehad.

Vorig jaar nog werd hij genomineerd voor de prijs voor journalistiek talent van Citybank voor zijn baanbrekend werk over de welvaartsval voor de middenklasse. In zijn artikel De aanslag op de middenklasse, Trends 20 april 2006, bestudeert hij de groep van de middelbare inkomens en komt tot de vaststelling dat die minder koopkracht overhoudt dan de armere klasse omdat ze geen aanspraak maakt op allerhande subsidies en sociale kortingen. De middenklassers zijn niet arm genoeg om van de vangnetten voor lagere inkomens te genieten. Paradoxaal genoeg,  houden die hardwerkende Vlamingen minder beschikbaar inkomen over dan de mensen met een vervangingsinkomen, terwijl ze harder werken en meer verdienen.

Een ander artikel Xeikon zoekt nog steeds naar geld , Trends 2001, had genoeg impact om de vooruitzichten op overname van de firma Xeikon grondig te beïnvloeden.  Roeland  Byl analyseerde de financiële situatie van Xeikon, het bedrijf dat gespecialiseerd is in digitaal drukwerk, dat toen te koop stond, maar kwam tot de conclusie dat de firma nagenoeg failliet was. Met zijn verhaal waarin hij het verrottingsproces uit de doeken deed, zorgde hij voor grote ophef. Uiteindelijk werd Xeikon door een Belgische firma overgenomen.

Roeland Byl is er echter de man niet naar om de meest omstreden  journalist van de economische sector te worden, maar als hij op narigheid botst dan zal hij die ook bovenhalen. Dat deed hij ook toen hij over de groei van Omega Pharma in november 2000  schreef en waarschuwde voor de gevaren van de opwaartse spiraal waarin het bedrijf zat.  Het resultaat was dat het aandeel van de firma, die gespecialiseerd is in voorschriftvrije geneesmiddelen, 30% van zijn waarde verloor. De bankspecialisten reageerden furieus. KBC noemde hem zowaar een grote dommerik.  Ook op de eigen redactie lag hij zwaar onder vuur. Marc Coucke, de toenmalige hoofdaandeelhouder van Omega Pharma die zopas terugkeerde, noemde hem aanvankelijk een pretentieuze zot, maar de gebeurtenissen daarna hebben hem gelijk gegeven. Dit jaar verloor Omega Pharma zelfs tot 46% van zijn waarde.

Zoals hij zelf aangeeft, is het hem vooral te doen om het sociale aspect van de economie. Vanuit dat gezichtspunt schreef hij samen met drie andere Trends redacteurs het boek Red de welvaartstaat!  In een pragmatische analyse geven de auteurs de knelpunten weer die de welvaartstaat bedreigen en stellen remedies voor om ze gezond te houden. De conclusie is dat om de vergrjjzing te kunnen betalen, er vooral meer werk moet komen, in de eerste plaats voor de jongeren en de vijftigplussers. 

Ook in zijn nieuwe functie als eindredacteur wil Roeland Byl het menselijke aspect benadrukken. ‘Feiten en cijfers', vindt hij, ‘zijn nu eenmaal niet zo leesbaar. Wat de lezers interesseert zijn de verhalen achter de cijfers en de feiten.' Het menselijke aspect moet dus in de economische verslaggeving meer aan bod komen. Ook Trends brengt dus weldra de feiten en cijfers met een menselijker gelaat.

14:32 Gepost door Student in Portret | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sarah delafortrie |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.