27-12-07

Bouwproject verjaagt bewoners Zuidwijk.

SINT-GILLIS- 16 jaar na de indiening van het eerste onteigeningsplan wordt dan toch gestart met het bouwklaar maken - lees : de afbraak van de resterende panden - van het perceel tegenover het Zuidstation, kant Fosnylaan. De laatste bewoners krijgen tot 31 december de tijd om op te krassen, terwijl de sloopmachines in hun achtertuin al warmdraaien.

De laatste 4 woonhuizen op het terrein werden pas recentelijk verworven door de nv Brussel-Zuid - belast met het bouwklaar maken van 4 percelen langs de Fosnylaan, waaronder voornoemd terrein tegenover de ingang van het station. 2 panden werden op de valreep aangekocht, 2 panden 'bij hoogdringendheid' onteigend. De bewoners kunnen op zeer korte termijn op zoek naar een nieuwe woning- want van herhuisvesting door Gewest of Gemeente is geen sprake. 

Op het terrein zal een kantoor- en hotelproject oprijzen onder de ronkende naam South City Office & Hotel. Projectontwikkelaar Atenor maakt zich sterk de werken te kunnen afronden tegen eind 2009. Ze kunnen nu al uitpakken met een eerste kandidaat-huurder, de vzw Smals, een parastatale van de Belgische overheid, voor 1/3 van de beschikbare kantoorruimte. 

Wanbeheer.

De trage voortgang van het project wordt door Charles Picqué ( PS ), 'verhinderd' burgemeester van Sint-Gillis en minister-president van het Brussels Gewest, toegeschreven aan de activiteiten van kleine speculanten op het terrein en aan de ruime sociale omkadering van het project. De bewoners van de percelen, verenigd in het Comité Zuidwijk, en gesteund door tal van verenigingen - o.a. BRAL ( Brusselse Raad voor het Leefmilieu ), BBRoW ( Brusselse Bond voor het Recht op Wonen ), de Huurdersvakbond - spreken van wanbeheer en een bewuste verrottingsstrategie door de gemeentelijke en gewestelijke overheden. In mei van dit jaar werden zij daarin in een opgemerkt arrest van de Vrederechter bijgetreden. De rechter veroordeelde toen het Gewest tot een vergoeding van 600.000 euro aan een onteigende bewoner plus een boete wegens schending van de mensenrechten. 

Belangenvermenging.

In de loop der jaren hebben tal van parlementairen van verschillende strekking ( Ecolo, CDH, MR, VLD, Spirit en zelfs PS ) het gebrek aan transparantie in het dossier aangeklaagd. Centraal daarin staat de onduidelijke rol van Picqué zelf, die meermaals verweten wordt zijn functie als Gewestelijk minister-president aan te wenden om gemeentelijke belangen te dienen. En dan is er het dubbelzinnige statuut van de nv Brussel-Zuid. Deze private organisatie werd opgericht in functie van dit project, en wordt in hoofdzaak met publieke middelen gefinancierd om een overheidsopdracht uit te voeren. Bij de toekenning van haar opdracht werd geen enkele norm opgelegd inzake de billijke aankoopprijs voor de af te breken panden. De nv kan wél de gemaakte winsten naar eigen goeddunken herinvesteren. 

Aan het hoofd van de nv Brussel-Zuid staat de oud-adjunct-kabinetschef van Picqué, Jacques Van Grimbergen ( sp.a ), tevens Directeur van de Gewestelijke Administratie voor Ruimtelijke Ordening en Huisvesting. De afgevaardigd bestuurder, Vincent Rongvaux, is dan weer tegelijkertijd hoofd van de Gewestelijke Grondregie. (TA)

21:59 Gepost door Student in Mijn gemeente | Permalink | Commentaren (0) | Tags: timothy anthonis |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.