16-12-07

Wetgeving op de bescherming van nieuwsbronnen bestaat dan toch!

Sinds 7 mei 2005 is in België een regeling in werking voor de bescherming van het bronnengeheim van journalisten. Op deze manier is het eindelijk duidelijk voor zowel de journalist als justitie waaraan men zich dient te houden.   

 

De nieuwe wetgeving bepaalt dat een journalist er niet toe kan worden gedwongen om zijn informatiebronnen bloot te geven. Een journalist kan ook niet verplicht worden om informatie of opnames vrij te geven die het mogelijk maken om zijn informanten te identificeren. Een journalist kan dus, in principe, onmogelijk beschuldigd worden van medeplichtigheid aan een crimineel feit omdat hij zijn nieuwsbronnen verzwijgt.

 

De rechter kan echter beslissen dat een journalist zijn nieuwsbronnen toch dient vrij te geven. Dat is het geval indien de informatie dient ter voorkoming van misdrijven die een ernstige bedreiging opleveren voor de fysieke integriteit van personen. De opheffing van het geheim van de nieuwsbronnen heeft in dit geval een preventief karakter; het kan dus niet worden ingeroepen bij onderzoeken die reeds aan de gang zijn. De opheffing van het geheim van de nieuwsbronnen is dan nog alleen maar mogelijk indien de gevraagde informatie van cruciaal belang is voor het voorkomen van het misdrijf en op geen enkele andere manier kan worden verkregen.

 

In maart 2007 deed de wetgever er nog een schepje bovenop: de overheid mag geen onderzoek voeren naar de bronnen van een journalistiek stuk, tenzij, ook hier weer, de fysieke integriteit van personen in gevaar is.

 

Het toepassingsgebied van deze relatief nieuwe wetgeving is ruim en werd in 2006 nog verder uitgebreid onder invloed van het Arbitragehof. Voortaan is de wetgeving van toepassing op iedereen die “regelmatig een rechtstreekse bijdrage levert tot het verzamelen, redigeren, produceren of verspreiden van informatie voor het publiek via een medium”. Hieronder vallen ook “bloggers”. Zelfs redactiemedewerkers, zoals secretaressen, zijn beschermd door de wetgeving op de geheimhouding van de nieuwsbronnen.

 

De mogelijkheid om nieuwsbronnen geheim te houden, onderlijnt het belang van de journalistiek als waakhond van onze democratie. Het geeft bovendien meer rechtszekerheid aan een journalist die werkt aan een ophefmakend stuk. Tegelijkertijd dient men te vermijden dat men zou afglijden in journalistiek gebaseerd op onbetrouwbare bronnen. Het is de plicht van een journalist om zijn bronnen te blijven verifiëren en om enkel ‘waarheden’ de wereld in te sturen. De wetgeving op de geheimhouding van de nieuwsbronnen mag dus zeker geen vrijgeleide worden tot ‘gratuite’ en onbetrouwbare journalistiek. Ethiek is belangrijker dan ooit.

22:44 Gepost door Student in Bescherming van de bronnen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: bert d hooghe |  Facebook |

Commentaren

Wat mij betreft is een bron meestal een beetje subjectief in die zin dat het altijd iemand is uit een organisatie, groepering, kortom het is iemand die er een bepaald belang bij heeft om jou iets te vertellen. Daarom is inderdaad dubbele research (zoals dat dan zo deftig wordt genoemd nodig)

Verder vind ik dat de Europese wetgeving inzake de bescherming van de journalist verder staat dan de Belgische, ook al is (eindelijk) het bronnengeheim hier beschermt...

Gepost door: Bart van Maele | 16-12-07

De commentaren zijn gesloten.