19-11-07

Sociale depressie.

Sociale Depressie  In de literatuur wordt depressie beschouwd als van interne oorsprong. Hierbij dient gedacht te worden aan bijvoorbeeld erfelijkheid, karakter, lichamelijke ziekte, medicijngebruik, nare ervaringen in het verleden of bijvoorbeeld stress.Michael Zeeman stelt dat de oorsprong extern kan zijn. Met name “het falen van de instituten van de democratie en de georganiseerde maatschappij”. Hij noemt dit fenomeen “Sociale Depressie”.Dit fenomeen is ongetwijfeld gerelateerd aan de discrepantie tussen wat de maatschappij biedt aan een individu, en het verwachtingspatroon van die persoon.Toch gaat hij voorbij aan de enorme evoluties die onze maatschappij op zeer korte tijd doormaakt, en de impact hiervan.Sinds de industriële revolutie heeft de rol van de staat zich sterk uitgebreid. Voorheen was de staat niet veel meer dan een vorst of regering onder controle van het leger. Haar macht was dan ook beperkt in ruimte en tijd, en fysieke grenzen waren vaak de facto onoverkomelijk.Nieuwe evoluties, onder meer in transport en communicatie, hebben ongekende mogelijkheden gecreëerd.Naarmate de mogelijkheden toenemen, stijgen echter ook de verwachtingen.Dat die verwachtingen cultureel bepaald kunnen zijn werd door Woodrow Wilson erkend in zijn visie van de Verenigde Naties, een vereniging van natiestaten.Een bespreking van de huidige kansen en problemen van dit systeem leidt me te ver.Wel dient vastgesteld te worden dat er ook universele dromen zijn. Iedereen wil werk, eten, drinken, een huis, liefde, een goede gezondheid en vrijheid.Het ontbreken van de mogelijkheden hierin voor jezelf te voorzien wordt bestempeld als armoede.Dat tot nu toe geen enkel gecentraliseerd systeem er in geslaagd is die mogelijkheden te creëren werd reeds door Ibn Khaldun erkend in de 14de eeuw toen hij stelde dat elk nieuw bewind in zich reeds de kiemen van haar ondergang draagt. Uiteraard kon hij zich toen geen complex systeem zoals onze gedecentraliseerde rechtsstaat indenken, waar behalve defensie, de overheid ook instaat voor scholing, toekennen van handels- en exportvergunningen, openbaar vervoer, riolering, sportfaciliteiten… en noem maar op.De Europese Sociale democratie slaagt hierin vrij goed. Dat het altijd beter kan spreekt voor zich.Waar Michaël Zeeman gelijk in heeft is dat het fenomeen dat hij als sociale depressie betitelt een van de meest prangende problemen is in onze geglobaliseerde maatschappij. Soms leidt het zelf tot volledige dorpen die aan depressiviteit leiden, of op zijn minst symptomen ervan.Dat dit in gevallen waar de discrepantie tussen de verwachtingen en de werkelijkheid heel groot is kan leiden tot extreme reacties, is in dit tijdperk van terrorisme wel duidelijk.Dat de beleidsvoerders het probleem ernstig dienen te nemen is vrij van enige twijfel.   Jelmen Haaze 

23:37 Gepost door Student in Zeeman | Permalink | Commentaren (0) | Tags: jelmen haaze |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.