19-11-07

Een lang staartje.

De long tail is een begrip dat gelanceerd werd door Chris Anderson, hoofdredacteur van Wired Magazine. Het is een in oorsprong economisch begrip dat stilaan een culturele revolutie eerder dan een louter economische omwenteling omschrijft.

Het fenoneem dat Chris Anderson in 2004 als The Long Tail omschreef komt kort hierop neer : nicheproducten vinden online makkelijker een afnemer en er is online onbeperkte shelf-space. Gevolg: de levensduur en -economische - levensvatbaarheid van een nicheproduct wordt groter. Massaproducten die vroeger de hele winkelruimte innamen krijgen nu concurrentie van nicheproducten die vroeger het schap - dus de markt - niet haalden. Deze markt kan op termijn zelfs zwaarder gaan wegen dan de markt van de hits.

Om optimaal van dit long tail-effect te kunnen profiteren moet de provider echter een virtueel onbeperkt aanbod in huis hebben én dit aanbod maximaal weten te ontsluiten, via zoveel mogelijk ingangen. Daartoe worden verschillende tools ontwikkeld waarmee gebruikers elkaar de weg wijzen naar de interessantste producten. Het businessmodel van amazon, maar ook bijvoorbeeld itunes is hierop geënt.

In dit model is het veel meer de gebruiker die zélf de 'hits' genereert en dus de markt aanstuurt dan de producent. Dit proces is immers veel moeilijker te sturen dan de blockbustercultuur, die via 'heavy exposure' (grote airplay, grote - en dure - promotiecampagnes) de hits probeert te dicteren. Dit heeft voor gevolg dat je als producent van een nicheproduct makkelijker dan vroeger een publiek kan vinden buiten de mainstream om.

Dit fenoneem is op dit moment vooral zichtbaar in de muziekindustrie. De laatste jaren heeft de muziekwereld de opgang gezien van een aantal bottom-up-successen, die online- en dus naast de mainstreammedia en -distributiekanalen - de basis legden voor hun succes. Ook filmmakers experimenteren met de wetten van de long tail. Zo is er het fenoneem

foureyedmonsters: twee jonge makers die via YouTube een publiek verwierven voor hun film en daarna zelf de distributie organiseerden, van screenings tot DVD-verkoop. Of er is het verhaal van Earthcore. Schrijver Scott Sigler verspreidde via podcast dit audiobook, dat nadien dankzij het online-succes ook in print verscheen. De long tail lijkt dus op dit moment vooral zijn potentieel te tonen bij artistieke producten: muziek, film, boeken,...

Maar wat zijn nu de mogelijke gevolgen voor de mediawereld? Heel eenvoudig: ook hier geldt dat een optelsom van "marginale" producten een sterke speler kan worden naast de mainstream of die zelfs kan gaan verdringen. De mediamagnaat van de toekomst is diegene die de kracht van de long tail weet te bundelen en het geschikte platform bouwt voor niche-media, bv Joost - de individuele producent van één kanaaltje op Joost kan op zichzelf nauwelijks de concurrentie aangaan, maar in het Joost-pakket kan hij ver gaan. Enkel een bundeling van gespecialiseerde media kan een concurrerende kracht worden voor de klassieke media. In deze context worden generalistische zenders maar één van de afnemers van een product, en is de positie van omroepen onherroepelijk verzwakt ten aanzien van de producent, de content provider.

Dit zou ook in de geschreven media kunnen, als een journalist of journalistencollectief online een sterk platform weet uit te bouwen, waar het zelf de publicatie van content kan organiseren, langs de mediaconcerns om. Het komt er vooral op aan een tool te ontwikkelen die de geïnteresseerde vlot naar zijn niches kan leiden, en het bredere aanbod opzoekbaar maakt.

Toch één bedenking bij dit hoera-verhaal: tot nu toe maken de bottom up- successen uiteindelijk de overstap naar de traditionele distributiekanalen, het volle potentieel van de long tail moet dus nog bewezen worden.

Globaal genomen heeft het long tail-effect echter het potentieel om niet alleen de economie maar de hele cultuur om te gooien. Niches worden economisch levensvatbaar, wat de diversiteit zal vergroten en de massacultuur wel eens een grote hak zou kunnen gaan zetten.Voorwaar een zegen.

Timothy Anthonis

23:21 Gepost door Student in Een lang staartje | Permalink | Commentaren (0) | Tags: timothy anthonis |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.