27-10-07

Misbruikt de pers haar articulatiekracht?

De krantenverslaggever kijkt iedere dag op tegen deadlines.  In zijn drang om te scoren gaat hij al eens onzorgvuldig te werk.  Hij baseert zijn stukken op lekken die sommige politici doelbewust organiseren waarbij het niet zozeer de bedoeling is de maatschappij te dienen maar veeleer zelf in de spotlights te staan.  Details worden uitvergroot, voorbarige conclusies worden getrokken.  De geviseerden in deze dossiers zien met lede ogen aan hoe hun zorgvuldig opgebouwde reputatie te grabbel wordt gegooid.

Groot was mijn verontwaardiging toen ik de verslaggeving aanschouwde over het vermeend racisme bij  Deutsche Bank.  Deze keer was het de uitzendsector die slachtoffer was van overdreven articuleren.  Men deed net alsof het bij de interim-kantoren schering en inslag was om allochtonen achter te stellen, geen kans te geven.  Wat was nu het probleem?  Eén klein e-mailtje van een schimmig uitzendkantoor (who the fuck is ‘Mailprofs’?) is de aanleiding om eerst Deutsche Bank en nadien de interim-sector voor racistisch te verslijten.  Een medewerker van het uitzendkantoor had het in een interne nota over ‘liever geen kandidaten met een exotisch uiterlijk’.  Bedoelde men hier mensen met een niet blanke huidskleur, of gewoon lieden met een niet alledaagse tronie (piercing door de wenkbrauw of de tong)?  Niemand die het met zekerheid weet.  Maar Kifkif was er als de kippen bij om een parlementair onderzoek te eisen naar discriminatie in de uitzendsector.Laat het nu net de uitzendkantoren zijn die de drempel verkleinen voor allochtonen om toe te treden tot de arbeidsmarkt.  Eén op negen tewerkgestelde uitzendkrachten is van allochtone afkomst, welk bedrijf doet beter? Jaarlijks werken 45.000 mannen en vrouwen van Turkse en Noodafrikaanse origine als interim, enkel het Heizelstadion kan meer mensen herbergen.  Deutsche Bank schermt met zijn diversiteitlabel maar dat garandeert nog niet dat iedereen binnen dat bedrijf in het gareel loopt.  Enige nuancering in de berichtgeving hieromtrent zou op zijn plaats zijn. JT – 13-10-2007
 

 


De commentaren zijn gesloten.